Om mig

Jag är leg. psykolog och jag älskar människor, således älskar jag också mitt arbete. Att samtala med människor om det som är viktigt i deras liv är ett väldigt meningsfullt sätt att spendera sin tid. 

I min grundutbildning har jag läst tre olika terapimetoder nämligen Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi samt Interpersonell terapi (IPT). För närvarande vidareutbildar jag mig till psykoterapeut och specialistpsykolog i psykoterapi (KBT). Förutom psykologexamen har jag gått utbildningar i Motiverande samtal (MI), Fokuserad ACT (Brief Interventions), Compassion-fokuserad terapi (CFT) och i självförtroendeträning i grupp för tonåringar (Bilda). Jag har dessutom utbildat mig till parterapeut (CTI) och friskvårdsinspiratör och gått en utbildning till jourmedarbetare inom BRIS. En kurs i kost och idrott har det också blivit. 

Jag har tidigare framför allt arbetat som primärvårdspsykolog men också på Ungdomsmottagning. Nu har jag anställning vid Mindler och kombinerar det med arbetet i mitt företag. När det gäller det praktiska psykologarbetet har det främst kommit att bestå av KBT och då ofta med inslag av Acceptance and Committment Therapy (ACT) eller Compassionfokuserad terapi (CFT). 

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler när det gäller t ex tystnadsplikt. I mitt medlemsskap i Psykologföretagarna ingår en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig. Jag följer naturligtvis Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring när det gäller psykologisk behandling.