föreläsning

Jag genomför gärna föreläsningar eller utbildningar inom flera spännande områden för den stora eller lilla gruppen.  De ämnen som jag främst inriktar mig på handlar om psykisk och fysisk hälsa, balans i livet, självmedkänsla, prestationskrav, livskvalitet, beteendeförändringar och  motivation.

Du kan naturligvis också höra av dig till mig med egna förslag och önskemål