gRUPPER

Som ett alternativ till individuell psykoterapi utförs många psykologiska behandlingar även i grupp. Gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem men den kan även vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter och frågeställningar. Ofta består gruppen av 6-8 deltagare.

Det finns en rad fördelar med gruppsamtal. I en grupp där människor har liknande problem finns det en trygghet i igenkänningen, man är inte ensam om att känna som man gör och man får möjlighet att höra om hur andra hanterat liknande svårigheter. Många problem är dessutom knuta till kommunikation och relationer till andra människor. Där kan gruppen fungera som ett samhälle i miniformat och ett träningsläger där man kan känna sig trygg medan man lär sig att förstå och kommunicera. 

Läs mer om de olika grupper som jag erbjuder genom att klicka dig vidare här till vänster.