Compassion / Självmedkänsla

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi men med inslag från andra terapiformer. Man jobbar med tankar, känslor, beteenden och kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystem. I terapin tränar man bland annat på att få ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra. Vilket på svenska ibland kallas för medkänsla. Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla.

CFT passar egentligen alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Men metoden kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, upplever mycket stress, ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv. Du kan läsa mer om CFT genom att klicka här

Genom att delta i Compassiongruppen kommer du att få träffa andra människor med liknande erfarenheter som du. Ni kommer tillsammans att gå igenom olika teman som sammantaget kommer att göra det lättare för dig att bli snällare mot dig själv och öka din livskvalitet. Jag som jobbar med CFT både individuellt och i grupp vet vilket mervärde det kan ge att ha gruppen med sig när man jobbar med att utveckla sin självmedkänsla. 

Compassiongruppen "Bli din egen bästa vän" träffas en gång i veckan vid 6 tillfällen,  totalt 12 timmar.
Start: Torsdagen den 22/4 kl. 18-20.
Plats: Umeå
Kostnad: 2 500 kr

Anmäl dig senast den 11/4 för att försäkra dig om din plats då antalet deltagare är maximerat till 5.
Om antalet deltagare blir för få kan gruppen komma att ställas in.