Mindful eating

Mindful eating handlar om att lyssna till sin kropp och förstå vilka behov den har. Basen är mindfulness med upplevelseövningar och kroppsmedvetenhet. Syftet är ökad medvetenhet om sambandet mellan mat och hälsa och om kopplingen mellan matvanor, tankar, känslor och impulser. Det handlar också om att känna medkänsla, compassion, med oss själva, när det inte är som vi vill. Och att välja medvetet. Ett litet steg kan ge en stor förändring. Du börjar precis där du är just nu.

Mindful eating bygger på mindfulness och handlar om att bli medveten om kroppen, tankar, känslor och impulser. Du lär dig lyssna till vad kroppen säger och blir mer medveten om hur mat och ätande påverkar dig. Du tränar att förstå när, var och hur du äter. Vad som triggar dig. Hur vanor styr dig och hur du kan bryta ovanor. Du övar att minska stress och känsloätande och njuta mer av mat.

Modern hjärnforskning och evolutionsmedicin går hand i hand med mindful eating. Vi behöver ha med oss kunskaper om vad som är ursprungligt och naturligt när vi smakar och upplever. Med kunskaper om hur kroppen och hjärnan fungerar, och om vilken mat som är nyttig, kan du fatta klokare beslut.

Mindful eating kommer ge dig upplevelser och insikter som hjälper dig att fatta medvetna beslut. Det finns inte ”ett rätt beslut”. Du kan delta i gruppen med olika intention. Vill du förändra något i din livsstil eller lära dig att acceptera något som du inte kan förändra? Mindful eating har inte några biverkningar, så det är riskfritt att pröva. Du vinner bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Mycket av innehållet i kursen bygger på boken ”Mindful Eating – Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT” av Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad.  Det är också från deras hemsida som denna informationstext är hämtad. 

Gruppen träffas en gång i veckan (1,5 timme) under 8 veckor, d v s totalt 12 timmar. 
Om antalet deltagar blir för få kan gruppen komma att ställas in.