handledning

Pastorer och diakoner förväntas kunna hantera svåra situationer som till exempel att möta människor i sorg eller i behov av stöd i andra svåra livssituationer. En sådan känslomässigt utmanande arbetssituation kan skapa stress och ett behov av egna samtal eller handledning för att orka med. Jag kan anlitas för handledningsuppdrag av olika slag, både individuellt och i grupp. Jag kan också ta på mig egenterapi för dig som genomgår en pastors- eller diakonutbildning.

Jag är också tillgänglig för annan typ av handledning, individuellt eller i grupp.