Samtal med kristen grund

Även vi som är kristna kan drabbas av psykisk ohälsa som t ex ångest och depression. Och när vi mår psykiskt dåligt, så mår vi ofta också andligt dåligt. Vår nedstämdhet, depression eller ångest påverkar även relationen till Gud. Den psykiska ohälsan kan leda till tvivel och prövningar och det kan kännas svårt att söka sig till den traditionella vården, där det andliga perspektivet sällan beaktas. Vid psykisk ohälsa kan det dock finnas ett behov av psykologisk behandling eller psykoterapi snarare än själavård.

Du är välkommen att kontaka mig för samtalsterapi med kristen grund, där utgångspunkten är en helhetssyn på människan. Jag är själv kristen och bär med mig en förståelse för kristna värderingar och existentiella frågor. Min övertygelse är att tron kan vara en resurs för att förbättra den psykiska hälsan.

Jag erbjuder också egenterapi för teologistuderande.