Skogsbad

Skogsbad har sitt ursprung i Japan, där många kontorsarbetare på 1970-talet faktiskt dog på grund av utarbetning (karoshi). Som ett svar startade myndigheterna på 1980-talet Shinrin-yoku, som på svenska blivit skogsbad. Idag finns ett hundratal officiella skogsbadsskogar i Japan, och fenomenet sprids fort över världen. Forskaren Cecilia Malmqvist vid Linnéuniversitetet definierar skogsbad som "kravlös vistelse i skogen" och menar att det handlar om att ta in skogen med alla sinnen. Man kan säga att skogsbad går ut på att ta det lugnt och "bada" i sinnesintryck från skogen. Att inte göra så mycket, utan fokusera på att vara. Att långsamt och uppmärksamt låta dofter, ljud och känselintryck lugna ner kropp och hjärna.

Varför ska du skogsbada?
Skogsbad minskar stress och impulser till aggressivitet och depression. Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans med stressrehabiliteringen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå t ex sett att regelbundna skogsvistelser kan hjälpa patienter med utmattningssyndrom. När vi skogsbadar sänks vår puls och vårt blodtryck och dessutom har kemiska ämnen (fytoncider) från träd visat sig kunna stärka vårt immunförsvar genom att öka mängden NK-celler (natural killer cells).

Gör ditt eget skogsbad i sex enkla steg
1. Sök upp en skog eller någon annan plats där du kan få intryck av natur. Det kan vara en park eller en liten skogsdunge.
2. Låt mobilen vila.
3. Stå stilla och lägg märke till vad som finns runt dig.
4. Promenera långsamt och uppmärksamt.
5. Stanna till och utforska det du upptäcker med alla sinnen. Känn på barken av ett träd. Dofta på jord och växter, lyssna på vind och fåglar.
6. Bara stå eller sitt stilla en stund.

Vill du ha hjälp?
Det kan vara enklare att komma igång med en guide. Jag erbjuder skogsbad i kombination med mina terapipromenader om du vill ha hjälp att komma igång.