top of page
Psychologist Session

Välkommen till Psykologstudion -
Din psykolog i Umeå

När du behöver någon att prata med

Att vara människa idag innebär många utmaningar och ibland kan man uppleva att det helt enkelt blir för mycket att bära. Då kan det kännas bra att få sätta ord på sina känslor och tankar för att dela med sig av sina upplevelser. Det kan vara ett sätt att komma vidare och hitta ny kraft.

Sorg, stress, prestationskrav, rädslor, relationsbekymmer och andra svårigheter är tunga delar av livet. Ibland kan man behöva se på sitt liv ur ett annat perspektiv tillsammans med en annan människa. Det kan ge möjlighet att nå en ökad självförståelse och insikt om var man befinner sig, vart man varit och vart man vill och inte minst hur man ska komma dit.

Kvinnlig patient

"Då vi inte längre kan förändra en situation så bemöts vi av utmaningen att förändra oss själva".

Viktor Frankl

Kontakt

Skolgatan 53, Umeå

073-0815018

  • Instagram

Tack för ditt meddelande!

Rådgivning
bottom of page