top of page
Rådgivning

Vad är CFT?

Compassionfokuserad terapi

CFT är en KBT-terapi men med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och meditation. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar.

I terapin tränar man bland annat upp ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Målet är att utveckla en del av sig själv som man har med sig ut i livet. I CFT vill man åstadkomma långsiktig förändring och inte enbart symtomlindring.

Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla. Men CFT passar egentligen alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Metoden kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, upplever mycket ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.

Jag har utbildat mig i CFT hos Sofia Viotti som har skrivit en del böcker i ämnet och som driver hemsidan Compassionportalen, varifrån denna informationstext är hämtad.

Om du skulle vara intresserad av att gå in CFT i grupp kan du göra det genom gruppen "Bli din egen bästa vän" med start i slutet av augusti eller början av september. Du kan läsa mer om gruppen här.

bottom of page