top of page

Grupper

Supportgrupper

Självmedkänsla - Bli din egen bästa vän

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi men med inslag från andra terapiformer. I terapin tränar man bland annat på att få ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra. Vilket på svenska ibland kallas för medkänsla. Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla.

CFT passar egentligen alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Men metoden kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, upplever mycket stress, ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv. Du kan läsa mer om CFT genom att klicka här

För att du fullt ut ska kunna känna att du är värdefull bara för att du är du, oavsett dina prestationer, kan du behöva träna upp din självmedkänsla. Självmedkänsla innebär en förståelse för att vi alla är en del av mänskligheten, varken bättre eller sämre, och att det därför också är helt normalt att både vara stark och svag, framgångsrik och misslyckad, glad och ledsen. Och med den insikten kommer en känsla av ömhet och värme inför dig själv och dina försök att göra så gott du kan. Självmedkänsla hjälper dig helt enkelt att bli snällare mot dig själv, vilket i förlängningen också ökar ditt välbefinnande och ett bättre psykiskt mående. Genom att delta i gruppen "Bli din egen bästa vän" kommer du att få träffa andra människor med liknande erfarenheter som du. Ni kommer tillsammans att gå igenom olika teman som sammantaget kommer att göra det lättare för dig att bli snällare mot dig själv och öka din livskvalitet. Jag som jobbar med CFT både individuellt och i grupp vet vilket mervärde det kan ge att ha gruppen med sig när man jobbar med att utveckla sin självmedkänsla.

I augusti eller september planeras start för den Compassionbaserade gruppen "Bli din egen bästa vän". Kanske är den något för dig? Vi träffas vid 6 tillfällen om totalt 12 timmar. Hör av dig om du har frågor eller vill göra en anmälan.  

hälsosam kost

Mindful eating

Mindful eating handlar om att lyssna till sin kropp och förstå vilka behov den har. Basen är mindfulness med upplevelseövningar och kroppsmedvetenhet. Syftet är ökad medvetenhet om sambandet mellan mat och hälsa och om kopplingen mellan matvanor, tankar, känslor och impulser. Det handlar också om att känna medkänsla, compassion, med oss själva, när det inte är som vi vill. Och att välja medvetet. Ett litet steg kan ge en stor förändring. Du börjar precis där du är just nu.

Mindful eating bygger på mindfulness och handlar om att bli medveten om kroppen, tankar, känslor och impulser. Du lär dig lyssna till vad kroppen säger och blir mer medveten om hur mat och ätande påverkar dig. Du tränar att förstå när, var och hur du äter. Vad som triggar dig. Hur vanor styr dig och hur du kan bryta ovanor. Du övar att minska stress och känsloätande och njuta mer av mat.

Modern hjärnforskning och evolutionsmedicin går hand i hand med mindful eating. Vi behöver ha med oss kunskaper om vad som är ursprungligt och naturligt när vi smakar och upplever. Med kunskaper om hur kroppen och hjärnan fungerar, och om vilken mat som är nyttig, kan du fatta klokare beslut.

Mindful eating kommer ge dig upplevelser och insikter som hjälper dig att fatta medvetna beslut. Det finns inte ”ett rätt beslut”. Du kan delta i gruppen med olika intention. Vill du förändra något i din livsstil eller lära dig att acceptera något som du inte kan förändra? Mindful eating har inte några biverkningar, så det är riskfritt att pröva. Du vinner bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Mycket av innehållet i kursen bygger på boken ”Mindful Eating – Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT” av Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad.  Det är också från deras hemsida som denna informationstext är hämtad. 

bottom of page