top of page

Om mig

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och jag älskar människor, således älskar jag också mitt arbete. Att samtala med människor om det som är viktigt i deras liv känns som ett mycket meningsfullt sätt att spendera sin tid.

I min grundutbildning har jag läst tre olika terapimetoder nämligen Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi samt Interpersonell terapi (IPT). Jag är dessutom utbildad psykoterapeut (KBT) och specialistpsykolog inom psykologisk behandling och psykoterapi. Jag är utbildad parterapeut inom Integrated Behavioural Couples Therapy (IBCT). Under våren 2022 blev jag dessutom certifierad handledare i KBT för övervikt/obesitas (CBT-TEB) i den s k Stahremetoden

Jag har gått utbildningar i Motiverande samtal (MI), Fokuserad ACT (Brief Interventions) och Compassion-fokuserad terapi (CFT). Kortare utbildningar för självförtroendeträning i grupp för tonåringar samt en ledarutbildning i existentiell hälsa har jag också gått i regi av Studieförbundet Bilda. Jag har dessutom utbildat mig till friskvårds-inspiratör och gått en utbildning till jourmedarbetare inom BRIS. En kurs i kost och idrott har det också blivit. 

 

Jag har tidigare framför allt arbetat som primärvårdspsykolog men också på Ungdomsmottagning. Nu har jag anställning som teamledare på Mindler och kombinerar det med arbetet i mitt företag. När det gäller det praktiska psykologarbetet har det främst kommit att bestå av KBT och då ofta med inslag av Acceptance and Committment Therapy (ACT) eller Compassionfokuserad terapi (CFT). 

 

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler när det gäller t ex tystnadsplikt.
I mitt medlemsskap i Psykologföretagarna ingår en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig. Jag följer naturligtvis Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring när det gäller psykologisk behandling.

68884758_10156176476767143_7040149132761104384_o.jpg
bottom of page