top of page

Psykoterapi

Jag har erfarenhet av att arbeta med t ex stress, olika ångesttillstånd, sorg, utmattningssyndrom, depression och kronisk smärta. Det kan ta tid att hitta tillbaka till livslust och glädje. Men även svåra tillstånd kan vända med erkända psykoterapeutiska metoder. Vid en mer djupgående känslomässig smärta går det inte att ”rycka upp sig” snabbt på egen hand. En trygg psykoterapeutisk relation är en stor hjälp för att få tillbaka tilltron till sig själv och få nya perspektiv på hur man vill leva sitt liv.

Psykologkontor
bottom of page