top of page
Couples Therapy

Integrated Behavioural Couples Therapy (IBCT)

Integrated Behavioural Couples Therapy (IBCT) är en välbeprövad och vetenskapligt studerad form av parterapi. Metoden hämtade inledningsvis sina interventioner från klassisk KBT, grundade i inlärningsteori: Varför fortsätter vi att agera och kommunicera på vissa sätt, även när det inte alls är särskilt hjälpsamt för oss? Varför fortsätter vi att bråka om samma saker? Hur kunde vi glida ifrån varandra, vi som tidigare kunde prata om allt, och varför lyckas vi inte hitta tillbaka trots att vi vill?

I tidiga studier av metoden gav arbetet med beteendeförändring goda resultat för många par, men ofta varade inte förändringen i förlängningen. Efter några månader föll många par tillbaka in i samma mönster. Som en följd av det lade man till interventioner som syftar till att aktivt skapa acceptans och förståelse för sin partner. Precis som i individuell KBT har det under de senaste decennierna blivit allt tydligare att ett aktivt arbete med acceptans är en förutsättning för att uppnå bestående beteendeförändringar och, i par, för att återuppbygga den känslomässiga närheten.

IBCT består av en bedömningsfas och en behandlingsfas. Under bedömningsfasen kartläggs de problem paret har, men även deras förutsättningar, deras olikheter, bakgrunder och känsliga områden, och hur dessa i sin tur gör det möjligt att förstå parets sätt att kommunicera och agera. I behandlingsfasen arbetar vi bland annat med att hjälpa paret att byta ut negativa beteenden mot mer hjälpsamma sätt att agera eller ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att hitta tillbaka till det som var och en uppskattade hos den andre, att ge och ta emot kritik, att bekräfta och stötta varandra, samt att träna gemensam problem- och konfliktlösning. 

bottom of page