top of page

Tjänster jag erbjuder

Jag erbjuder tjänster i Umeå och Vännäs till bland annat privatpersoner, företag, församlingar och försäkringsbolag. Samtal erbjuds såväl på plats som via telefon eller videolänk.

Hos psykologen

Individuella samtal

Jag kan både hjälpa dig som har behov av utveckling, nya perspektiv på livet och dig som har svårare problem – kanske depression, utmattningssymtom eller olika former av ångesttillstånd. I kortare eller längre kontakter arbetar vi tillsammans för att du ska kunna få symtomlindring, tillgång till din känslomässiga potential och därigenom uppleva att livet blir lättare att hantera och mer meningsfullt. Samtalen kan genomföras vid personligt möte, telefon eller videosamtal.

distanserade par

Parterapi

Ibland händer det att man som par känner att man har fastnat i dåliga mönster med bråk och tjafs om småsaker. Man kanske har tappat lite av glädjen och intresset för varandra och man saknar den närhet och passion som fanns där i början av relationen. Då kan det vara hjälpsamt att ta hjälp utifrån och är ni är då välkomna att söka till Psykologstudion. Samtalen genomförs i första hand vid personliga möten.


Gruppdiskussion

Grupper

Som ett alternativ till individuell psykoterapi utförs många psykologiska behandlingar även i grupp. Gruppen kan samlas runt ett gemensamt problem men den kan även vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter och frågeställningar. 


Det finns en rad fördelar med gruppsamtal. I en grupp där människor har liknande problem finns det en trygghet i igenkänningen, man är inte ensam om att känna som man gör och man får möjlighet att höra om hur andra hanterat liknande svårigheter. Många problem är dessutom knuta till kommunikation och relationer till andra människor. Där kan gruppen fungera som ett samhälle i miniformat och ett träningsläger där man kan känna sig trygg medan man lär sig att förstå och kommunicera. 

Parterapi

Handledning

Pastorer och diakoner förväntas kunna hantera svåra situationer som till exempel att möta människor i sorg eller i behov av stöd i andra svåra livssituationer. En sådan känslomässigt utmanande arbetssituation kan skapa stress och ett behov av egna samtal eller handledning för att orka med. Jag kan anlitas för handledningsuppdrag av olika slag, både individuellt och i grupp. Jag kan också ta på mig egenterapi för dig som genomgår en pastors- eller diakonutbildning.

Jag är också tillgänglig för annan typ av handledning, individuellt eller i grupp.

bottom of page